Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2019

Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

August 27 2019

8676 a0a6 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaczesciczolem czesciczolem
Sponsored post
6893 6e88 390
Reposted fromxawery xawery
4071 ddc0 390
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
5073 5849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
Słuchaj uważnie tych, którzy kochają cię najbardziej.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

August 21 2019

Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
2570 aa5e 390
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaugustus augustus
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
6911 fa02 390
Reposted fromsunlight sunlight viainsatiability insatiability
7563 4004 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vianiskowo niskowo
Słyszałam, że jeśli nie wychodzisz z własnego ślubu ze swoim najlepszym przyjacielem, to wzięłaś go z niewłaściwą osobą.
— Regina Brett
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo

August 07 2019

uciekam do Ciebie, bo nie wiem jak wytrzymać dzisiaj
nie próbuję pisać
wybieram blask na ścianie, nas i wzrok w jeden punkt
— Kartky
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viabluejane bluejane

August 06 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...