Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

2194 310d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

Spokojnie, będzie dobrze, oddychaj wolniej.
— Pamiętaj.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
Najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
9543 49af 390
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo

May 05 2019

Jeśli chcesz kogoś oczarować, spraw, by poczuł się wyjątkowo. To zadziała.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazimnydzienn zimnydzienn
To ciekawe, jak przy niektórych ludziach człowiek może się poczuć swobodnie, niemal jak w domu.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazimnydzienn zimnydzienn
6004 1ae9 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viazimnydzienn zimnydzienn
9405 b803 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viazimnydzienn zimnydzienn

April 25 2019

Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazimnydzienn zimnydzienn
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viazimnydzienn zimnydzienn

February 20 2019

9209 7463 390
Reposted frommagdenvja magdenvja vianiskowo niskowo
Człowiek rodzi się po to, żeby przeżyć życie, a jeśli los się do niego uśmiechnie - żeby zrobić coś dobrego. Ale żeby zrobić coś dobrego, musi kochać i być kochany.
— "Miłość" Karpowicz
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Kochaj to, co niczyje, a stanie się twoje,
kochaj to, co złamane a stanie się proste.
Kochaj to, co szkaradne a stanie się piękne,
kochaj to, co zmarznięte, a stanie się ciepłe.
Kochaj to, co umarło, a z martwych powstanie,
kochaj to, co zgubione, a znaleźne dostaniesz.
Kochaj to, co ulotne, a stanie się wieczne,
kochaj to, co zdradziło, a stanie się wierne.
Kochaj to, co przeklęte, a stanie się boskie,
kochaj to, co Cię rani, a przestanie boleć.
Kochaj to, co niesforne, a stanie się cacy,
kochaj to, co nieśmiałe, a pokaże swe kły.
Kochaj to, co jest smutne, a wnet się uśmiechnie,
kochaj to, co bezdomne, a dom zbudujecie.
Kochaj to, co nie kochasz, a czas zatrzymasz,
kochaj to, co znajome, a odmieni swą twarz.
Kochaj to, co ubogie, a zostaniesz bogaczem,
kochaj to, czego nie ma, a zobaczysz... że jest!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
6004 1ae9 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viazimnydzienn zimnydzienn

February 18 2019

- Wierzy Pan, że po śmierci będzie lepiej?
- Oczywiście, że tak. Tylu tam poszło i jeszcze nikt nie wrócił, to musi być tam lepiej.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
3451 b0ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

February 14 2019

(...) są pewne rzeczy, o których nie warto pamiętać,, a tym bardziej mówić. (...) nieopowiedzianych wspomnień nie sposób wymazać, a niektóre nie zasługują na to, by o nich mówić.
— Chyłka
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
0292 839c 390
Reposted fromnexxt nexxt vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl