Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
2128 db3a 390
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz

June 12 2018

0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca vianiskowo niskowo
4335 7935 390
Reposted fromnyaako nyaako viaczesciczolem czesciczolem

June 11 2018

Chyba nikt z nas nie jest tak silny jakby chciał
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve vianaturalginger naturalginger
8001 8992 390
Reposted fromSayid Sayid vianaturalginger naturalginger

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja vianiskowo niskowo
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viazimnydzienn zimnydzienn
7572 12cb 390
Reposted fromtfu tfu viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
8993 de04 390
2448 df0b 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakejtowa kejtowa
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
8122 8652 390
Danuta Wawiłow
Jeśli nikt nie jest z niej dumny to ja będę, jeśli wszyscy mają ją za nic - to ja będę miał ją za wszystko.
Reposted fromyanek yanek viajointskurwysyn jointskurwysyn
My Wife’s Fight With Breast Cancer
one of the saddest and most beautiful photo essays I’ve ever seen

Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viapaperman paperman
       
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl