Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Agnieszka Osiecka
(via inffectum)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaSkydelan Skydelan
2177 12e6 390
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan

November 13 2017

Reposted fromolewka olewka viaSkydelan Skydelan
Człowiek, który cierpi nie mówi już nic albo prawie nic. A już na pewno nie krzyczy.

(via

tez-mam-uczucia

)

Pora zamilknąć…

(via blacksadangel697)

Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaSkydelan Skydelan
Świat to powód do furii.
— Filipek-Młody Bukowski
Reposted frompastelowe pastelowe viaSkydelan Skydelan
1827 af46 390
Reposted fromMadristas Madristas viaSkydelan Skydelan
Nasze twarze stały się polem walki. Nie wolno nam się starzeć, okazywać zmęczenia ani zmieniać pod wpływem przeżyć. Mamy być jednolicie piękne, zawsze młode i podobne do siebie niczym lalki z taśmy produkcyjnej.
— Paulina Młynarska - Lustro Odc 1 s. 1
Reposted frometernia eternia viaSkydelan Skydelan
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan
  I nie chcę już niepokoju w głowie.
— Nie Chcę Już
Reposted fromIriss Iriss viaSkydelan Skydelan
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan

October 31 2017

Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viajointskurwysyn jointskurwysyn
6083 7902 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vianiskowo niskowo
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś
— Nicholas Sparks
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianiskowo niskowo
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl