Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight vianiskowo niskowo
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina vialady-fraser lady-fraser

"Uśmiechać się i zachować klasę."

— Yrsa Sigurdardóttir
Tak się nie należy żegnać, ale czasem tylko tak można. Trzymaj się, cześć.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie vianiskowo niskowo
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
Reposted fromskonfundowane skonfundowane vianiskowo niskowo
8676 a0a6 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaIriss Iriss
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianaturalginger naturalginger
„Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa."
— Requiem for a Dream
Reposted frompresned presned vianaturalginger naturalginger
Reposted fromweightless weightless vianaturalginger naturalginger
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon vianiskowo niskowo
Są takie osoby , z którymi jedna spędzona chwila sprawia więcej radości, niż dziesięć z innymi.
Reposted fromevuszka evuszka vianiskowo niskowo
8795 d5a1 390

Gdzie będziemy za rok?

Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vianiskowo niskowo
A czy wiecie jak pokazać, że Wam zależy? Szczególnie wtedy, gdy zdejmiemy już maskę „prawdziwego mężczyzny”. Wtedy to poznajecie nasze radości, troski, pragnienia i słabsze strony. Nie mówię tylko o codziennych opowieściach, że szef w pracy to złamas, a ukochane auto znowu nie odpaliło. Mówię o zwierzeniach - o śmierci bliskich, problemach ze zdrowiem, sytuacjach wywołujących w nas bezsilność i panikę. Właśnie wtedy, nadzy, otwarci, podatni na zranienia, oczekujemy potwierdzenia tego, że wciąż wierzycie, że dobrze wybrałyście, związując się z nami i nie chcecie zmienić swojej decyzji.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo

October 08 2017

Jesteśmy skażeni, w środku wyszywani na smutno, szukamy wrażeń i wesołego towarzystwa.
— Małgorzata Halber
Reposted fromaletodelio aletodelio vialekkaprzesada lekkaprzesada
To musi być obustronne, aby mogło być prawdziwe.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan vialekkaprzesada lekkaprzesada
Ludziom nie wolno ufać, ludziom trzeba ufać.
Pierwszego świat naucza, do drugiego nas zmusza.
— (via upadly-poeta)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl