Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

1496 e092 390
2454 a7ab 390
Reposted fromSEEiK SEEiK viaflesz flesz
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

October 15 2018

Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaugustus augustus

September 24 2018

Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"

August 19 2018

Nie jest za późno by mówić przepraszam

— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
4893 bfda 390
Reposted fromnazarena nazarena vialovelyybubbles lovelyybubbles
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn

August 02 2018

Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko

July 30 2018

0147 5220 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczesciczolem czesciczolem

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viajointskurwysyn jointskurwysyn
6587 3f18 390
Reposted fromkejtowa kejtowa
4503 8fde 390
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viakejtowa kejtowa
Le Roman de ma femme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl