Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
2570 aa5e 390
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaugustus augustus
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
6911 fa02 390
Reposted fromsunlight sunlight viainsatiability insatiability
7563 4004 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vianiskowo niskowo
Słyszałam, że jeśli nie wychodzisz z własnego ślubu ze swoim najlepszym przyjacielem, to wzięłaś go z niewłaściwą osobą.
— Regina Brett
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo

August 07 2019

uciekam do Ciebie, bo nie wiem jak wytrzymać dzisiaj
nie próbuję pisać
wybieram blask na ścianie, nas i wzrok w jeden punkt
— Kartky
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viabluejane bluejane

August 06 2019

O kobietę może zabiegać wielu mężczyzn, ale uwierz mi, jeśli Twoje miejsce jest w jej sercu, nikt Cię stamtąd nie wyciągnie.
— "Oczami faceta"
9881 57f1 390
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss vianiskowo niskowo
Życzę ci samych dobrych dni, dzielna dziewczyno! Przeszłaś więcej niż ktokolwiek mi znany, ale się nie poddałaś i wyszłaś z tego zwycięsko. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Jesteś wspaniała i wartościowa. Nie zapominaj o tym.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

August 02 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaczesciczolem czesciczolem

August 01 2019

2670 c186 390
Reposted fromyikes yikes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl