Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
1772 44de 390
Reposted fromLinaa Linaa viaszydera szydera
Odsuń swoje myślenie, bo ono tylko oszukuje.
Oszukańcze myśli niszczą od wewnątrz.
— Metallica - Spit Out the Bone
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

April 29 2017

5614 36cf 390
Reposted fromochgod ochgod viaszydera szydera
2162 5847 390
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaszydera szydera
6234 f9d1 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaugustus augustus
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaaugustus augustus
6909 b603 390
Reposted frompierdolony pierdolony viarawwwr rawwwr13 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarawwwr rawwwr
Reposted frompanimruk panimruk viarawwwr rawwwr
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz

February 28 2017

6955 31f9 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viarawwwr rawwwr
Można być wszystkim, byle nie tchórzem, nie blagierem, nie emocjonalnym draniem albo kurwą.
— Truman Capote, "Śniadanie u Tiffany'ego"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viaszydera szydera
Gdzieś tam są rakiety z głowicami jądrowymi, samoloty i czołgi, a człowieka i tak zarzynano nożem. Zakłuwano widłami, rąbano siekierami.
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viaszydera szydera
4893 4178 390
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl