Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

(...) są pewne rzeczy, o których nie warto pamiętać,, a tym bardziej mówić. (...) nieopowiedzianych wspomnień nie sposób wymazać, a niektóre nie zasługują na to, by o nich mówić.
— Chyłka
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
0292 839c 390
Reposted fromnexxt nexxt vianaturalginger naturalginger

February 12 2019

Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapaperman paperman
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianaturalginger naturalginger
2901 fd38 390
Reposted fromdiicap diicap vianaturalginger naturalginger
Słowa to jeszcze nie czyny
— Zbrodnia i kara
Reposted fromdziaba dziaba viazimnydzienn zimnydzienn
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim vianaturalginger naturalginger
9768 c613 390
Będzie dobrze...
Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— S.King
Reposted fromawkwardx awkwardx viapaperman paperman

October 26 2018

1496 e092 390
2454 a7ab 390
Reposted fromSEEiK SEEiK viaflesz flesz
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

October 15 2018

Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaugustus augustus

September 24 2018

Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl