Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

1576 1bd3 390
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
I nie zapomnijcie, że prawdziwa miłość nie stawia warunków, nie oblicza, nie wypomina, ale po prostu kocha.
— Jan Paweł II
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz vianiskowo niskowo
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
7924 7fdb 390
1//
Reposted fromrawwwr rawwwr vianiskowo niskowo
1266 3739 390
Reposted fromjazon jazon viarawwwr rawwwr
8910 8c69 390
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viarawwwr rawwwr

August 16 2017

0935 71dd 390
Reposted fromscorpix scorpix viainspirations inspirations
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viainspirations inspirations
2840 1a29 390
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viainspirations inspirations
7076 7e0d 390
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viaSkydelan Skydelan
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
0823 6fd7 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSkydelan Skydelan

August 15 2017

1412 fd88 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.

August 14 2017

Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viadmnkam dmnkam
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viazenibyja zenibyja
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viasomethingfromheart somethingfromheart
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viamyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl