Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

6955 31f9 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viarawwwr rawwwr
Można być wszystkim, byle nie tchórzem, nie blagierem, nie emocjonalnym draniem albo kurwą.
— Truman Capote, "Śniadanie u Tiffany'ego"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viaszydera szydera
Gdzieś tam są rakiety z głowicami jądrowymi, samoloty i czołgi, a człowieka i tak zarzynano nożem. Zakłuwano widłami, rąbano siekierami.
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viaszydera szydera
4893 4178 390
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaszydera szydera

February 21 2017

Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viadusz dusz

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viadusz dusz
8915 8a55 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Gdyby udało się zgłębić ludzkie serce, jak zdziwiłoby nas obecne tam milczące pragnienie czyjejś obecności.
— brat Roger
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

July 04 2015

to będzie DOBRY dzień
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viajestdobrze jestdobrze

July 03 2015

Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Kobieta nie krzyczy. Kobieta motywuje. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate vianiskowo niskowo
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
9090 2ae5 390
Toruń

June 29 2015

Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
7578 1f2f 390
Wystarczy zwykły uśmiech.. Naprawdę :)
Reposted byonebreath onebreath

June 21 2015

...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaSkydelan Skydelan
Jedz żelki. One są jak kawałki wszechświata na języku.
— niezastąpiona @luthinee
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl