Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

Reposted fromDennkost Dennkost vianiskowo niskowo
0644 f382 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viainsatiability insatiability
0932 2afb 390
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viacalineczka calineczka
1780 ac08 390
Reposted fromochgod ochgod viacalineczka calineczka
9359 a186 390

Happy French girl and her cat (1959).

6791 cf6a 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vianiskowo niskowo
Reposted fromglamourista glamourista vianiskowo niskowo
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viarawwwr rawwwr

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viarawwwr rawwwr
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
9117 5b2e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viastrangeme strangeme
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaaugustus augustus
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Słyszę więcej, czuję więcej, widzę więcej - i to trochę ciężkie dla mnie, odkąd wiem.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Czasami najtrudniejsze w życiu bez ukochanych było to, by pamiętać o oddechu.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Ulgą jest każde dziś bez wczoraj.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viastrangeme strangeme

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl