Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

Nie jest za późno by mówić przepraszam

— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
4893 bfda 390
Reposted fromnazarena nazarena vialovelyybubbles lovelyybubbles
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn

August 02 2018

Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko

July 30 2018

0147 5220 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczesciczolem czesciczolem

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viajointskurwysyn jointskurwysyn
6587 3f18 390
Reposted fromkejtowa kejtowa
4503 8fde 390
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viakejtowa kejtowa
Le Roman de ma femme
Wszyscy jesteśmy piękni i wyjątkowi.
Czasami tylko zagubieni i nieświadomi.
— ZEUS
7803 791b 390
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.

July 24 2018

2703 001d 390
Reposted fromdivi divi viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 16 2018

Reposted fromposzum poszum vialekkaprzesada lekkaprzesada
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl